Termeni și Condiții

Termeni și Condiții pentru Anti Sforait, antisforait.ro

1. Introducere
Bine ați venit la Anti Sforait, antisforait.ro (Denimit și "Site" în acest document). Acești Termeni și Condiții guvernează utilizarea site-ului nostru și a serviciilor sale. Accesând Site-ul, sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții în întregime. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a acestor termeni, vă rugăm să nu utilizați Site-ul nostru.

2. Drepturi de Proprietate Intelectuală
Conținutul de pe Site, inclusiv textele, grafica, logo-urile, imaginile și software-ul, aparține Anti Sforait sau furnizorilor săi de conținut și este protejat de legile privind proprietatea intelectuală. Puteți vizualiza, descărca și imprima conținutul de pe Site pentru uzul dvs. personal, cu respectarea restricțiilor stabilite mai jos.

3. Restricții
Sunteți specific restricționat de la:

Publicarea oricărui material de pe Site în orice mediu fără consimțământul nostru scris prealabil.
Vânzarea, sublicențierea și/sau comercializarea oricărui material de pe Site.
Reprezentarea publică sau afișarea oricărui material de pe Site.
Utilizarea acestui Site într-un mod care este sau poate fi dăunător Site-ului.
Utilizarea acestui Site într-un mod care afectează accesul utilizatorilor la Site.
Utilizarea acestui Site contrar legilor și reglementărilor aplicabile.

4. Conținutul Utilizatorului
În acești Termeni și Condiții, "Conținutul Utilizatorului" înseamnă orice audio, video, text, imagini sau alt material pe care alegeți să-l afișați pe acest Site. Prin afișarea Conținutului Utilizatorului, acordați Anti Sforait o licență non-exclusivă, irevocabilă, sublicențiabilă, pe plan mondial, de a folosi, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui acesta în orice și toate mediile.

5. Fără Garanții
Acest Site este furnizat "așa cum este" cu toate defecțiunile, și Anti Sforait nu exprimă reprezentări sau garanții de niciun fel legate de acest Site sau de materialele conținute pe acest Site.

6. Limitarea Răspunderii
În niciun caz Anti Sforait, niciunul dintre ofițerii, directorii, angajații și proprietarii săi, nu vor fi răspunzători pentru orice rezultă din sau în orice mod legat de utilizarea dvs. a acestui Site.

7. Despăgubire
Prin prezenta, vă angajați să protejați și să exonerați de răspundere Anti Sforait sau unul dintre ofițerii, directorii, angajații și/sau proprietarii săi față de orice responsabilități, costuri, cereri, cauze de acțiune, daune și cheltuieli care pot apărea în legătură cu încălcarea de către dumneavoastră a oricăror prevederi ale acestor Termeni și Condiții și/sau utilizarea acestui Site și/sau utilizarea informațiilor de pe acest Site.

8. Separabilitate
Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții este considerată nevalidă în temeiul oricărei legi aplicabile, astfel de prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase.

9. Varierea Termenilor
Anti Sforait are permisiunea de a revizui acești Termeni și Condiții oricând, iar prin utilizarea acestui Site sunteți așteptat să revizuiți astfel de Termeni în mod regulat.

10. Cesiune
Anti Sforait are permisiunea de a-și cesiona, transfera și subcontracta drepturile și/sau obligațiile sale sub acești Termeni și Condiții fără nicio notificare sau consimțământ necesar.

11. Acordul Întreg
Acești Termeni și Condiții constituie întregul acord între Anti Sforait și dvs. în ceea ce privește utilizarea dvs. a acestui Site și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.

12. Legea Guvernamentală și Jurisdicția
Acești Termeni și Condiții vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legile din Uniunea Europeana, și vă supuneți jurisdicției neexclusive a tribunalelor de stat și federale situate în Uniunea Europeana pentru rezolvarea oricăror dispute.

Ultima Actualizare: 30.12.2023